„KAPITAŁ NA START” Drukuj

EFS 3 znaki kolor 1

NST Sp. z o.o.

realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 „KAPITAŁ NA START

zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy w tym odchodzące z rolnictwa, zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego, do udziału w projekcie:

„KAPITAŁ NA START”

i założenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego     i szkoleniowo-doradczego.

W ramach projektu dajemy możliwość skorzystania z: 

- bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

- bezzwrotnego wsparcia finansowe-pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości1 100,00 zł/m-c

- bezpłatnego wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowego i indywidualnego z zakresu tworzenia biznesplanów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. szkolenia: „ABC przedsiębiorczości” i  „Jak założyć, prowadzić i rozwijać własną firmę”, doradztwo grupowe „Jak stworzyć Biznesplan”). Uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i zwrot kosztów opieki nad osobą zależną do 7 roku życia,

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości  poprzez  udzielenie  wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 50  osobom (25 kobietom) w wieku 30 i więcej lat pozostającym bez pracy, w tym odchodzącym z rolnictwa, zamieszkałym na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz przyznanie 40 z nich bezzwrotnych dotacji  na założenie własnej działalności i udzielenie wsparcia pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 676 293,50

 

Trwa rekrutacja do projektu - Termin zakończenia rekrutacji 16 czerwca 2017 roku

 

Szczegółowe informacje i regulamin udziału w projekcie dostępne na www.nst-chelm.pl, www.nowytydzien.pl, w biurze projektu w Chełmie przy ul. Lwowskiej 14 oraz w punktach informacyjnych projektu w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 (Gmach, parter, pok. 47, tel. 509 681 359, w Lublinie ul. Bramowa 6, tel. 691 344 063, w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. nr 5, tel. 516 053 893, e-mail: biuro@nst-chelm.pl" data-mce-href="mailto:biuro@nst-chelm.pl">biuro@nst-chelm.pl)

Formularze Rekrutacyjne, wypełnione komputerowo, należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać następujące informacje: – Imię, nazwisko i adres korespondencyjny Kandydata/Kandydatki, – adres biura projektu/punktu informacyjnego projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny, – oraz napis „Formularz rekrutacyjny do projektu Kapitał na START”. Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej I etap

Karta oceny merytorycznej II etap